MÁY LY TÂM PVH

Sản phẩm

MÁY LY TÂM PVH

Máy lọc ly tâm dùng để lắng lọc tách nước, dầu, bã ra khỏi hỗn hợp.

Nguyên lý làm việc của máy ly tâm:

Khi máy hoạt động, lực ly tâm quay nhanh tốc độ rất cao, mỗi vật liệu đều có trong lực riêng, vì thế dưới tác dụng của lực ly tâm chúng bị phân ly ra khỏi nhau. Dầu bị văng ra bám vào thành máy và được dẫn ra bằng đường dầu, nước nặng hơn, sẽ ra bằng đường nước, còn bã được lấy ra bằng đường bã.

Tùy theo mục đích, người ta cần lấy dầu, nước hay bã.

Phân loại máy ly tâm:

Máy ly tâm phân loại: ly tâm đứng, ly tâm nằm. Theo tính chất: hai pha, ba pha…v.v…

CTY TNHH MTV PHẠM VĂN HẢI
  • 95
  • Liên hệ
  • - +
  • Nội dung chi tiết
  • Bình luận

Máy lọc ly tâm dùng để lắng lọc tách nước, dầu, bã ra khỏi hỗn hợp.

Nguyên lý làm việc của máy ly tâm:

Khi máy hoạt động, lực ly tâm quay nhanh tốc độ rất cao, mỗi vật liệu đều có trong lực riêng, vì thế dưới tác dụng của lực ly tâm chúng bị phân ly ra khỏi nhau. Dầu bị văng ra bám vào thành máy và được dẫn ra bằng đường dầu, nước nặng hơn, sẽ ra bằng đường nước, còn bã được lấy ra bằng đường bã.

Tùy theo mục đích, người ta cần lấy dầu, nước hay bã.

Phân loại máy ly tâm:

Máy ly tâm phân loại: ly tâm đứng, ly tâm nằm. Theo tính chất: hai pha, ba pha…v.v…

 

CTY TNHH MTV PHẠM VĂN HẢI

shopee
shopee